de-sign.cz

… věci s podpisem.

… things with the signature.

studio | shop | gallery | www.de-sign.cz | info@de-sign.cz | facebook/de-sign.cz | +420 732 819 342

Vnímáme design jako nedílnou součást kultury a neděláme tlustou čáru mezi ním uměním. V de-sign.cz proto naleznete jak internetový a kamenný obchod, tak galerii a studio,
které se nachází ve starých ulicích Prahy 7.

Naše studio se zabývá grafickým designem, ale vyrábí také interiérové předměty, zejména design stolování. Zaměřujeme se především na materiál český porcelán a sklo, které jsou specifické a známé svou kvalitou. Vyrábíme limitované edice, nebo série pro každodenní použití ve spolupráci s tradičními řemeslnými dílnami, kolegy designéry a výtvarnými umělci. Fiiremním zákazníkům jsme schopni zajistit kompletní služby od grafického návrhu po výrobek.

V internetovém obchodě můžete nakupovat 24 hodin denně. V kategoriích, jako jsou šperky, móda, interiér, stolování, grafika, atd., naleznete autorský design našich kolegů a přátel, které zastupujeme, stejně jako naše produkty. Pokud byste měli nutkání dotknout se věcí, pak je tu náš kamenný obchod, kde si můžete vyzvednout zboží zakoupené přes internet, nebo si vybrat až na místě, anebo se přijít jen pokochat výstavou.

Galerie představuje několikrát do roka tvorbu známých a nově objevených jmen designérů a umělců...

/

We see design as an integral part of the culture and we do not draw a line between it and the art. Under de-sign.cz platform, you can find online and physical store, gallery and studio, located in the pleasant ambience of the old streets of Prague 7.

Our studio deals with graphic design, but produces interior objects, especially dining design as well.
We focus primarily on the material of Czech porcelain and glass, which are specific and known for their traditional quality. Limited editions, or series for everyday use, are produced in cooperation with traditional craft workshops, colleague designers and visual artists. For our business customer we are able to provide complete services from graphic design and visual style to the product.

In online shop you can shop 24 hours a day. In categories such as jewelry, fashion, interior, dining, graphics, etc., you can see self-produced design by our colleagues and friends that we represent, as well as our design. If you had the urge to touch the things, then it is our store here, where you can not only pick up goods bought on-line, but you can just choose at the place, or come to enjoy the exhibition.

The gallery presents the creation of known and newly discovered names of designers and artists several times a year.